تبلیغات
تازه ها - دانلود کتاب خودکشی

دانلود کتاب خودکشی

نویسنده : حسین دانش شنبه 19 بهمن 1392 11:08 ب.ظ  •    ارسال شده در: خانواده اجتماع کتاب

خلاصه ای از كتاب "خودكشی" امیل دوركیم
چرا مسئله اجتماعی خود کشی در ادبیات نظری و کارهای تجربی جامعه شناسی ، از همان ابتدای تولد جامعه شناسی ، یکی از مهم ترین موضوعات جامعه شناسی بوده است ؟ آیا تألیف کتاب خودکشی که هم دربرگیرنده  کار نظری است و هم تجربی ،امری اتفاقی است ؟ چگونه است که مسئله خود کشی در حوزه های جامعه شناسی مسائل اجتماعی و انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی همواره موضوع کلیدی و مهم تلقی شده است ؟ جامعه شناسی علمی است که محصول تغییرات اجتماعی به معنای وسیع کلمه است و در عین حال ، موضوع مطالعه آن نیز تغییرات اجتماعی است . تغییرات اجتماعی ایجاد شده ، در دوره  گذار جوامع غربی و اروپایی از مرحله ی سنتی ، ساده ، مکانیکی و فئودالی به مرحله  مدرن ، صنعتی ، پیچیده و ارگانیکی ، هزینه های انسانی ومادی فراوانی به دنبال داشت . تزلزل در مبانی نظم کهن و آشفتگی اجتماعی ناشی از تغییرات ژرف در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی عصر جدید باعث بروز مجموعه ای از مسائل اجتماعی شد که یکی از آن ها خود کشی بود . با این حال ، نباید تصور کرد که چرخه ی تغییرات اجتماعی  ثابت مانده و از حرکت افتاده است . دگرگونی اجتماعی درابعاد مختلف جامعه فرایندی مداوم است . بنابراین نباید تصور کرد که مسئله ی خودکشی به عنوان انعکاسی از این تغییرات حل وفصل شده است .تعریف خود کشی

خود کشی عبارت است از هر نوع مرگی که نتیجه  مستقیم یا غیر مستقیم کردار مثبت یا منفی خود قربانی است که به نتیجه  آن آگاه بوده است .

مروری اجمالی بر نظریه ی کلاسیک خودکشی امیل دورکیم

دورکیم  در کتاب خودکشی ، ضمن تعریف پدیده  خود کشی به نقد نظریه های موجود زمان خود در مورد خود کشی می پردازد . وی قبل از این که نظریه  مشهور خود را ارائه دهد ، سعی می کند مرحله به مرحله ناکافی بودن و نقایص تجربی نظریه های موجود را به کمک داده های تجربی و استدلال نظری رد کند و سرانجام نظریه  خود را ارائه  دهد . دورکیم از چهار نوع تبیین خود کشی یاد کرده ، که عناصر اصلی آن از کارهای ژوسه و مورتور اقتباس شده است :

1. خود کشی ناشی از ابتلا به مالیخولیا : این نوع خود کشی یا مربوط به وهم و خیال است یا به تصورات هذیان آمیز بیمار ، که به منظور فرار از خطری تصوری  یا شرمساری خیالی مربوط می شود و یا این که بیمار با اطاعت از دستور مرموزی که به پندار خود از بالا دریافت داشته است و امثال آن خود را می کشد .

2. خود کشی مالیخولیایی ناشی از حزن و اندوه : این نوع خودکشی از حالت کلی افسردگی مفرط و اندوه بی پایان ناشی می شود که به سبب آن بیمار نمی تواند روابط خود با افراد و اشیاء پیرامون را به صورت سالم و به درستی ارزیابی کند .

3. خود کشی ناشی از وسوسه : در این حالت هیچ انگیزه ای نه خیالی و نه حقیقی ، موجب خود کشی     نمی شود ، بلکه تنها ، تفکر ثابت مردن ذهن بیمار را تسخیر می کند ، بی آن که بتواند برای آن دلیلی بیاورد . او پیوسته با میل شدید به کشتن یا کشته شدن وسوسه می شود ، هر چند که خود آگاه است که برای این کار دلیل موجهی ندارد .

4. خودکشی ناشی از انگیزه  آنی یا غیر ارادی : در این حالت بیمار برای خودکشی انگیزه  قوی تری نسبت به مورد پیشین ندارد . بلکه دستخوش فشاری دورنی ، غیر ارادی و ناگهانی است که بی مقدمه هرگونه مقاومت را از او سلب می کند.

دورکیم ضمن ناقص توصیف کردن طبقه بندی بالا همه خودکشی های ناشی از جنون را فاقد  هر گونه  انگیزه  می داند . معتقد است که تعداد زیادی از مرگ های ارادی در این دسته یا آن دسته جای نمی گیرند . دورکیم نتیجه  می گیرد که نمی توان تعداد فراوان مرگ های رخ داده در اروپا را صرفاً با جنون تبیین کرد و انگیزه هایی که باعث این نوع خود کشی ها می شوند ریشه در واقعیات دارد ، نه در حالات روانی .

یکی دیگر از مباحث دورکیم در خود کشی بحث نژاد و وراثت است .

آیا با نژاد و وراثت می توان  پدیده خود کشی را تبیین کرد ؟ وی معتقد است که نژاد  نمی تواند    پراکندگی های  مربوط به خود کشی را مشخص سازد . اگر ما به تأثیر  در خود کشی معتقد باشیم ، به طور  ضمنی ارثی بودن آن را نیز پذیرفته ایم . برای این که بتوان به این نتیجه رسید که زمینه   خود کشی ارثی است ، دفعات کم و زیاد اقدام به خود کشی به هیچ وجه وافی به مقصود نخواهد بود و باید بتوان فراوانی نسبی آن را به کل مرگ های ارادی تعیین و مشخص ساخت .

دورکیم بعد از پرداختن به بحث نژاد و ارثی بودن ، با استدلالی نسبتاً مشابه ، نقش تقلید در خود کشی را نیز رد می کند و دراین زمینه خاطر نشان می سازد که تقلید ممکن است مواردی کم و بیش متعدد  را افزایش دهد ولی ممکن نیست که در گرایش نابرابر به خود کشی در جوامع مختلف یا در هر جامعه بین گروه های اجتماعی خاص نقش تعیین کننده ای داشته باشد .

دورکیم با ارائه موارد یاد شده مهم ترین دلیل موجه برای رد  نظریات نژادی ، ارثی و تقلیدی را پراکندگی وسیع خود کشی در اروپا می داند و ریشه  آن را در عوامل اجتماعی جست و جو  می کند و در کتاب دوم خودکشی  علل اجتماعی خود کشی و انواع آن را بیان می کند .

وی چهار نوع خود کشی را ذکر می کند : 1. خودکشی ناشی از خود خواهی (خود پرستی )؛ 
2. خودکشی دگر خواهانه ؛ 3. خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی ؛ و 4. خودکشی تقدیرگرایانه : دورکیم ، استدلال می کند که در پراکندگی خود کشی در اروپا ، خود کشی در بین کاتولیک ها کمتر از  ÷روتستان ها است و این نتیجه را به عامل دینی پیوند  می دهد و برنقش انتظامات و آموزه های دینی مذهب کاتولیک ها در جلوگیری از خودکشی بین آنان تأکید دارد . وی در مورد  عامل دین معتقد است ، این که مذهب انسان را در مقابل خود کشی حفظ میکند به این دلیل است که مذهب ،خود یک اجتماع  است و ممکن است کارکرد اجتماع را هم داشته باشد . دورکیم به موضوع  گسترش  علم نیز توجه دارد . از نظر وی خود کشی ،  همراه با رشد علم فزونی می یابد و هرگاه علم در جامعه ای  استقرار یابد ، ممکن است با عواطف و احساسات  سنتی تضاد پیدا کند و باعث خود کشی شود .

در ادامه کتاب ، قضایای خردتری نیز به میان می آید ، مانند این که  به نظر می رسد افراد مجرد کمتر از متأهلین خود را می کشند یا خود کشی در شهرها بیشتر از روستا صورت می گیرد . دورکیم سپس به خود کشی ناشی از خود خواهی  می پردازد و معتقد است که اگر پیوندی که انسان را به زندگی اجتماعی مربوط می ساخت ، قطع شده ، در چنین شرایط گسست و انزوا گزینی از گروه اجتماعی و جامعه ، احتمال ارتکاب خود کشی فرد زیاد است . به نظر دورکیم ، خود پرستی و خود خواهی یک عامل صرفاً فرعی دست دوم برای خود کشی نیست ، بلکه خود پرستی علت وجود ی خود کشی است.

دورکیم بحث از خود کشی نوع دوم یا خود کشی دگر خواهانه را چنین آغاز می کند که «در نظام زندگی هیچ چیز خارج از حد و اندازه  خوب نیست . چنانچه فرد گرایی افراطی در نهایت به خود کشی منجر شود ،بی توجهی نسبت به خود نیز همان اثر را دارد . زمانی که فرد از جامعه گسسته می شود مقاومت کمتری در برابر خود کشی از خود بروز می دهد . به همان ترتیب ، زمانی که در وحدت کامل با جامع اش قرار گیرد نیز می تواند به آسانی خود را بکشد » .

خلاصه ، خود کشی ناشی از بی هنجاری در شرایطی مانند تغییرات سریع اجتماعی ، آشفتگی در نظام جمعی و نظم عمومی و ظهور مشاغل اجتماعی جدید  همچون شاخص جوامع  صنعتی  و مدرن صورت   می پذیرد . به نظر دورکیم ، با بروز بی هنجاری اجتماعی ارتباط بین هدف و وسیله ی رسیدن به هدف مختل می شود و درنتیجه سردرگمی فرد و از دست رفتن جهت و مسیر رسیدن به اهداف ، احتمال ارتکاب خود کشی از سوی فرد بالا می رود . بنابراین  در شرایط بی هنجاری ، هنجارهای اجتماعی یا وجود ندارند یا تضعیف شده اند یا در تضاد با همدیگرند .

دورکیم خود کشی تقدیرگرایانه را ، به اندازه ی سه نوع خودکشی دیگر مهم نمی داند. به نظر دورکیم ، این نوع خود کشی در شرایط نظم و نظارت شدید جامعه بروز می کند . زمانی که بازدارنده ها و ساز و کارهای نظارت اجتماعی به طور شتابان و ناگهانی تشدید می شوند و اقتدار آمرانه ای را به طور مفرط بر فرد وارد می سازند ، احتمال خود کشی تقدیرگرایانه شدت می یابد.

باید در نظر داشت نظریه دور کیم درباره  خود کشی هنوز هم از مبنای تجربی بسیار محکمی برخوردار

نتیجه گیری

ارائه یک مدل چند بعدی در خصوص  خودکشی

1. عوامل روانی ممکن است از طریق آماده سازی شرایط روان شناختی که خود پیامد عوامل اقتصادی – اجتماعی است باعث وسوسه یا تثبیت فکر خودکشی در فرد شود. در این میان باید به نقش بیماری ها و فشارهای روانی اشاره کرد.

2. عوامل اقتصادی: توسعه اقتصادی و پیچیدگی در نقش های اقتصادی زن و مرد باعث می شود که الگوی سنتی تولید و به دنبال آن نظام خویشاوندی از هم گسسته و حمایت های هویتی برای هر دو جنس تعریف شود و به احتمال بیشتر در معرض خودکشی قرار بگیرند.

3.متغیر دینی: هر چه تعلق فرد به ارزش های مذهبی و دینی بیشتر باشد، به همان اندازه احتمال ارتکاب خودکشی شخص پایین می آید. یعنی میان نگرش دینی و احتمال ارتکاب خودکشی همبستگی منفی وجود دارد.

4. تقلید ممکن است در خودکشی مؤثر باشد، بدین معنی که افرادی که دارای تجربیات مختلف مشترک اند، با الگوپذیری از یکدیگر تحت تأثیر هم واقع شوند و نیز از یکدیگر تقلید کنند. اگر فرد دارای پیشینه مشترک شغلی و یا اجتماعی با افراد خودکشی کننده باشد، در برخورد با مشکلات مشابه به احتمال بیشتر خودکشی را راه حل انتخاب می کند و از افراد خودکشی کننده الگو می گیرد.

5.دولت که نماد نظام سیاسی است، ممکن است از طریق ایجاد نوسانات اقتصادی، چه به صورت ترقی و چه به صورت رکود ناگهانی در اقتصاد باعث تضاد بین اهداف فردی و امکانات رسیدن به اهداف و از این رو ایجاد بی هنجاری و آشفتگی اجتماعی می شود و زمینه را برای ارتکاب خودکشی فراهم سازد.

6.تغییرات اجتماعی نیز در افزایش یا کاهش نابرابری های جسمی و حمایت های اجتماعی و سرانجام ، در میزان خودکشی تأثیر دارد.

7.نهاد خانواده با ساز و کارهای وحدت خانوادگی و مدیریت والدین ممکن است با تنظیم رفتار اعضای خانواده و به خصوص جوانان، آن ها را از خطر ارتکاب دور نگه دارد.


برچسب ها: خودکشی ، کتاب خودکشی ، دانلود کتاب خودکشی ، جلو گیری از خودکشی ، خودکشی در جامعه ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 بهمن 1392 06:53 ب.ظ

سه شنبه 29 مرداد 1398 10:30 ق.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't know then its up to other users that they will help, so here it occurs.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:53 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this
site is really nice.
سه شنبه 15 مرداد 1398 07:53 ق.ظ
It's very trouble-free to find out any topic on web as compared to books, as I found this post at this site.
پنجشنبه 10 مرداد 1398 04:26 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your
website. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and
visit more often. Did you hire out a developer
to create your theme? Exceptional work!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 09:17 ق.ظ
These are genuinely great ideas in regarding blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.
سه شنبه 1 مرداد 1398 07:03 ق.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the great effort.
شنبه 25 خرداد 1398 02:35 ب.ظ
Hello to every one, as I am actually eager of reading this webpage's post to
be updated regularly. It consists of good stuff.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:15 ب.ظ
5516
جمعه 17 آذر 1396 10:05 ب.ظ
I really love your website.. Great colors & theme. Did you build this site yourself?

Please reply back as I'm hoping to create my own personal website and would love to learn where you got this from
or just what the theme is named. Cheers!
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:43 ب.ظ
من تعجب کردم اگر شما تا به حال تغییر در نظر گرفته بودید
طرح وب سایت شما؟ بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما باید بگویید.
اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوای، بنابراین مردم می توانند ارتباط برقرار کنند
با آن بهتر است شما متن زیادی برای متن دارید
فقط داشتن یک یا دو عکس آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:27 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the exact same niche as yours
and my users would really benefit from some of the information you
provide here. Please let me know if this alright with you.

Many thanks!
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:42 ب.ظ
Stunning quest there. What occurred after?

Thanks!
دوشنبه 5 تیر 1396 09:45 ق.ظ
We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your website provided us with useful information to work on. You've done an impressive activity and our entire neighborhood can be grateful to you.
دوشنبه 5 تیر 1396 06:19 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به
من مؤمن متاسفانه فقط برای
کوتاه در حالی که. من با این حال کردم
مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن
است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
یکشنبه 4 تیر 1396 08:07 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز در مفروضات
و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان در گم.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:59 ق.ظ
wonderful issues altogether, you simply gained a new reader.
What could you recommend about your publish that you made a few days ago?
Any sure?
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 06:03 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write.
The world hopes for more passionate writers such as you who
aren't afraid to mention how they believe. All the time go
after your heart.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 01:34 ق.ظ
Hello to every body, it's my first visit of this webpage; this blog consists of
remarkable and genuinely excellent stuff for readers.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:40 ق.ظ
Very nice blog post. I absolutely love this website.
Stick with it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:30 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the future
and it's time to be happy. I have read this post and if
I could I wish to suggest you some interesting things
or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:50 ق.ظ
excellent issues altogether, you just gained a new reader.
What may you suggest about your post that you made some days ago?
Any certain?
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:40 ق.ظ
I absolutely love your blog.. Great colors & theme.
Did you develop this site yourself? Please reply back as I'm planning to create
my very own website and want to learn where you got this from or just what the theme is named.
Appreciate it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:08 ق.ظ
Great delivery. Great arguments. Keep up the great spirit.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:52 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll
try to get the hang of it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:03 ق.ظ
It's actually very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use
world wide web for that purpose, and obtain the hottest news.
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:58 ب.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable
experience regarding unpredicted emotions.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:57 ب.ظ
It is truly a nice and useful piece of information.
I'm glad that you just shared this useful information with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:47 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your website offered us with valuable information to work
on. You've done an impressive job and our entire community will be grateful to you.
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:40 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up and let
you know a few of the pictures aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two
different web browsers and both show the same outcome.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:16 ب.ظ
We absolutely love your blog and find the majority of
your post's to be exactly what I'm looking for. Do you offer guest
writers to write content available for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the
subjects you write concerning here. Again, awesome blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30